Stephanie D’Hose besteedt veel zorg aan de inhoud van regelvrij.be. Hoewel al het mogelijke gedaan is om de correctheid van de gegevens te waarborgen, kunnen noch Stephanie D’Hose, noch de auteurs aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik van de gegevens.

Stephanie D’Hose is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. Stephanie D’Hose kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.

De persoonsgegevens die u via deze site verstrekt via de nieuwsbrief-optie, worden opgenomen in de bestanden van Stephanie D’Hose, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent.

Deze gegevens worden door Stephanie D’Hose ingezameld en verwerkt met het oog op het voeren van informatie- en promotiecampagnes i.v.m. haar activiteiten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail op stephanie@stephaniedhose.be of per brief.

U beschikt steeds over een inzage- en correctierecht in verband met uw persoonlijke gegevens.